Cennik

Realizacja nagrań w terenie: 80 zł/h

Prace edycyjne prowadzone w studio: 70 zł/h

Dojazd do miejsca realizacji nagrania: 1,50 zł/km

Cennik ma charakter szacunkowy. Istnieje możliwość uzgodnienia
pełnego kosztu projektu przed jego rozpoczęciem.